Avís legal / Política de privacitat

AVÍS LEGAL / POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

  1. CONDICIONS D’ÚS

En compliment de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, XEVI ESTUDI, S.L. us informa que és titular del lloc web: www.xeviestudi.cat. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada llei, XEVI ESTUDI, S.L. notifica les dades següents: el titular d’aquesta pàgina web és XEVI ESTUDI, S.L., amb CIF B64920515, i Registre Mercantil de Barcelona tom 40738, foli 143, secció 8, full 373351, inscripció 3, i domicili social c. Domènech, 7, baixos, codi postal 08012, localitat Barcelona, província Barcelona. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: xevi@xeviestudi.cat.

 

  1. USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, l’accés i l’ús dels llocs web de XEVI ESTUDI, S.L. atorga la condició d’usuari, per la qual s’accepten, en la navegació per la pàgina de XEVI ESTUDI, S.L., totes les condicions d’ús que s’estableixen aquí sense perjudicar l’aplicació de la corresponent normativa de compliment legal obligatori segons el cas.

La pàgina web de XEVI ESTUDI, S.L. proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte dels llocs web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis emesos per XEVI ESTUDI, S.L. per accedir a determinats continguts o serveis oferts per la web.

L’ús de la informació, els serveis i les dades oferts per XEVI ESTUDI, S.L. contra les disposicions d’aquestes condicions, la llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic o que, si escaigués, poguessin implicar lesió dels drets de tercers o del funcionament dels llocs web.

A aquest efecte, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar qualsevol dels continguts amb fins o efectes iŀlícits, prohibits en aquest text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, d’altres usuaris o de qualsevol usuari d’Internet (maquinari i programari).

Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota mena que l’empresa propietària del web pugui patir, directament o indirectament, com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions derivades de l’ús de la web i d’aquesta política de privacitat.

En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l’usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies de la web.

 

  1. POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

XEVI ESTUDI, S.L. no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les quals pugui accedir l’usuari a través dels enllaços establerts als seus llocs web i declara que en cap cas examinarà ni exercitarà cap mena de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa.

Igualment, tampoc garanteix la disponibilitat tècnica, l’exactitud, la veracitat, la validesa o la legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les quals es pugui accedir a través dels enllaços.

XEVI ESTUDI, S.L. declara que ha adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany que pugui derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, XEVI ESTUDI, S.L. no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que pugui patir l’usuari a causa de la navegació per Internet.

XEVI ESTUDI, S.L. no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts a l’usuari que siguin causades per fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, canceŀlació, instaŀlació o interrupció del servei de la web durant la prestació del servei o prèviament.

L’accés a la web www.xeviestudi.cat no implica l’obligació per part de l’empresa de controlar l’absència de virus o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l’usuari, en qualsevol cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

XEVI ESTUDI, S.L. no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics, documents i/o fitxers dels usuaris o de tercers durant la prestació del servei al portal.

 

  1. PUBLICITAT

La web www.xeviestudi.cat pot allotjar continguts publicitaris o patrocinats. Els anunciants o patrocinadors són els únics responsables d’assegurar-se que el material remès per a la inclusió a la web compleix les lleis que en cada cas hi puguin ser aplicables.

XEVI ESTUDI, S.L. no és responsable de cap error, inexactitud o irregularitat que puguin incloure els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

 

  1. MODIFICACIONS

XEVI ESTUDI, S.L. es reserva el dret de fer les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut dels seus llocs web, tant pel que fa als continguts dels llocs web com a les condicions d’ús o les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions poden fer-se, a través dels seus llocs web, de qualsevol forma admissible en dret i seran de compliment obligat durant el temps que estiguin publicades a la web i fins que no siguin modificades per altres de posteriors.

 

  1. RESERVA DE GALETES

XEVI ESTUDI, S.L. es reserva el dret d’utilitzar galetes en la navegació de l’usuari pels seus llocs web per facilitar la personalització i la comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l’empresa, XEVI ESTUDI, S.L. informa que les galetes s’associen a l’usuari anònim i al seu ordinador i no proporcionen per elles mateixes ni el nom ni els cognoms de l’usuari.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de manera que sigui informat de la recepció de galetes, i pot, si vol, impedir que s’instaŀlin al seu disc dur. Tanmateix, per accedir als llocs web de XEVI ESTUDI, S.L. no és preceptiva la instaŀlació de galetes.

L’usuari es compromet a abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o, de qualsevol altra manera, comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, tret del cas que es tingui l’autorització del titular dels corresponents drets o que el fet sigui legalment permès.

 

  1. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

De conformitat amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, XEVI ESTUDI, S.L. informa els usuaris dels seus llocs web que les dades personals recaptades per l’empresa mitjançant els formularis situats a les seves pàgines, seran introduïdes en un fitxer automatitzat del qual és responsable XEVI ESTUDI, S.L., amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre totes dues parts. Igualment, XEVI ESTUDI, S.L. informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, canceŀlació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça: c. Domènech, 7, baixos, codi postal 08012, localitat Barcelona, província Barcelona, amb fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la vostra identitat.

Mentre no ens comuniqueu el contrari, entendrem que les dades no han estat modificades, que us comprometeu a notificar-nos-en qualsevol variació i que tenim el vostre consentiment per utilitzar-les a fi i efecte de poder fidelitzar la relació entre les parts.

D’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i el comerç electrònic, a l’article 21, us demanem el consentiment per fer-vos comunicacions publicitàries que considerem que puguin ser del vostre interès, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.

 

  1. PROPIETAT INTEĿLECTUAL

Els drets de propietat inteŀlectual i industrial derivats de tots els textos, imatges i també dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per ells mateixos o com a cessionària, a XEVI ESTUDI, S.L. Són, per tant, obres protegides amb propietat inteŀlectual per l’ordenament jurídic espanyol i se’ls podrà aplicar tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la propietat inteŀlectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització de la totalitat o part dels continguts de les pàgines web sense el consentiment explícit de XEVI ESTUDI, S.L.

Igualment, XEVI ESTUDI, S.L. es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l’incompliment d’aquestes condicions.

 

  1. ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre l’usuari i XEVI ESTUDI, S.L. es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per decidir sobre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir entre l’usuari i XEVI ESTUDI, S.L. els jutjats o tribunals de la localitat de Barcelona.